đại diện thương mại

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Khó có một kết quả đột phá

Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Khó có một kết quả đột phá

VTV.vn - Theo nhận định của các chuyên gia, kết quả khả quan nhất của cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung là thỏa thuận tiếp tục đối thoại song phương.