đại đoàn kết

Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết

Phát huy vai trò người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết

VTV.vn - Tọa đàm “Phát huy vai trò người tiêu biểu có uy tín các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc” diễn ra sáng 10/8 tại Gia Lai.