đại gia công nghệ

Bộ 3 đại gia công nghệ Trung Quốc mất hơn 140 tỷ USD

Bộ 3 đại gia công nghệ Trung Quốc mất hơn 140 tỷ USD

VTV.vn - Theo Bloomberg, làn sóng bán tháo đã thổi bay khoảng 141 tỷ USD giá trị thị trường so với đầu năm của 3 cả đại gia công nghệ Baidu, Alibaba và Tencent.