TV& VIDEO

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cô bé đồng nát nuôi ước mơ học Đại học

Cô bé đồng nát nuôi ước mơ học Đại học

VTV.vn - Học Đại học được 4 năm thì nghề đồng nát cũng gắn liền với cuộc sống cô gái Nguyễn Thị Cúc gần hết quãng thời gian ấy.