TV& VIDEO

đại học ngoài công lập

Trường Đại học ngoài công lập đầu tiên đạt chuẩn chất lượng

Trường Đại học ngoài công lập đầu tiên đạt chuẩn chất lượng

VTV.vn - Lần đầu tiên, một trường Đại học ngoài công lập được trao chứng nhận đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục.