Đại học Ngoại ngữ

Tiếng Pháp được chú trọng phát triển ở Việt Nam

Tiếng Pháp được chú trọng phát triển ở Việt Nam

VTV.vn - Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) luôn coi trọng tình hữu nghị và đoàn kết với nhân dân Việt Nam.