TV& VIDEO

Đại học Sư phạm Hà Nội

Di chuyển nhà chờ xe bus để thi công tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội

Di chuyển nhà chờ xe bus để thi công tuyến đường sắt Nhổn – Ga Hà Nội

VTV.vn - Một số nhà chờ xe bus sẽ phải di chuyển sang vị trí mới để phục vụ thi công tuyến đường sắt ố 3 Nhổn - ga Hà Nội.