TV& VIDEO

Đại học thủy lợi

Đại học Thủy lợi công bố ngưỡng điểm xét tuyển

Đại học Thủy lợi công bố ngưỡng điểm xét tuyển

VTV.vn - Thí sinh có tổng điểm lớn hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD - ĐT 2,0 điểm sẽ đủ điều kiện ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Thủy lợi