TV& VIDEO

Đại học Tôn Đức Thắng

Trường đại học cần gì từ các Giáo sư, Phó Giáo sư?

Trường đại học cần gì từ các Giáo sư, Phó Giáo sư?

VTV.vn - Phần Tiêu điểm của Chuyển động 24h hôm nay (6/10) dành thời lượng đề cập đến khía cạnh các trường đại học hiện nay đang thực sự cần gì từ các Giáo sư, Phó Giáo sư?