Đại học Tôn Đức Thắng

Trường đại học cần gì từ các Giáo sư, Phó Giáo sư?

Trường đại học cần gì từ các Giáo sư, Phó Giáo sư?

VTV.vn - Phần Tiêu điểm của Chuyển động 24h hôm nay (6/10) dành thời lượng đề cập đến khía cạnh các trường đại học hiện nay đang thực sự cần gì từ các Giáo sư, Phó Giáo sư?