TV& VIDEO

đại hội đại biểu

Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước

Trung Quốc chính thức bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước

VTV.vn - ĐHĐB nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII đã thông qua các nội dung sửa đổi hiến pháp, trong đó có đề xuất xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với vị trí Chủ tịch nước.