Đại hội Đảng bộ

Hội nghị quân chính toàn quân 2017

Hội nghị quân chính toàn quân 2017

VTV.vn - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.