TV& VIDEO

Đại hội Đảng các cấp

ĐH Đảng bộ các cấp: Lợi ích của người dân là trọng tâm

ĐH Đảng bộ các cấp: Lợi ích của người dân là trọng tâm

VTV.vn - Khi biết đặt lợi ích của người dân vào trọng tâm của Đại hội, chắc chắn tổ chức đảng đó sẽ được người dân hết sức ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện các nghị quyết.