Đại hội Đảng lần thứ XII

Chương trình làm việc ngày 25/1 của Đại hội Đảng lần thứ XII

Chương trình làm việc ngày 25/1 của Đại hội Đảng lần thứ XII

VTV.vn - Sáng nay (25/1), Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến các đoàn đại biểu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive