TV& VIDEO

đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thay đổi nhân sự lãnh đạo tại LienVietPostBank và PVcomBank

Đại hội đồng cổ đông thay đổi nhân sự lãnh đạo tại LienVietPostBank và PVcomBank

VTV.vn - Khi sắp đến mùa đại hội cổ đông, một số ngân hàng chuẩn bị có sự thay thế ở Hội đồng quản trị, thậm chí ở những vị trí cao nhất trong ban lãnh đạo.