TV& VIDEO

đại hội đồng cổ đông

QCG: Hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận

QCG: Hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận

VTV.vn - QCG khẳng định đã đạt 90-95% kế hoạch lợi nhuận của năm 2017 với nguồn tiền đến từ 2 dự án ở quận 9 và quận Bình Chánh với tổng doanh thu khoảng 2.500 tỷ VND.