Đại hội đồng LHQ

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết thành lập cơ quan chống khủng bố mới

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết thành lập cơ quan chống khủng bố mới

VTV.vn - Đại hội đồng LHQ vừa ra nghị quyết thành lập một cơ quan mới để trợ giúp các quốc gia thành viên thực thi chiến lược chống khủng bố trên toàn cầu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive