Đại hội

Đại hội lần thứ 2 Hội đồng hương Kinh Bắc tại Ba Lan

Đại hội lần thứ 2 Hội đồng hương Kinh Bắc tại Ba Lan

VTV.vn - Hội đồng hương Kinh Bắc tại Ba Lan vừa tổ chức Đại hội lần thứ hai (nhiệm kỳ 2017-2020).