TV& VIDEO

đại lộ

Hà Nội xây dựng gấp đường ống nước sạch mới

Hà Nội xây dựng gấp đường ống nước sạch mới

TP Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng gấp một tuyến đường ống dẫn nước sạch từ Sông Đà mới, chạy nổi song song với tuyến đường ống cũ.