TV& VIDEO

Đại Lộc

Quảng Nam: Bò tót húc chết 1 người, 4 người bị thương

Quảng Nam: Bò tót húc chết 1 người, 4 người bị thương

Đó là hậu quả đau lòng xảy ra hôm nay (26/5) tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.