TV& VIDEO

đại lý bảo hiểm

Thị trường Bảo hiểm nhân thọ: Doanh nghiệp nội yếu thế

Thị trường Bảo hiểm nhân thọ: Doanh nghiệp nội yếu thế

VTV.vn - Việt Nam được xem là thị trường béo bở với bất kỳ hãng bảo hiểm nhân thọ nào khi còn 90% dân số chưa mua sản phẩm này, nhưng chỉ duy nhất 1 DN nội tham gia.