đại lý

General Motors triệu hồi xe bị lỗi

General Motors triệu hồi xe bị lỗi

Tập đoàn ô tô Mỹ General Motors (GM) đang chuẩn bị triệu hồi khoảng 1,6 triệu ô tô bị lỗi để sửa chữa.