TV& VIDEO

Đại Nội Huế

Lễ dựng Nêu ngày Tết trong Hoàng thành Huế

Lễ dựng Nêu ngày Tết trong Hoàng thành Huế

VTV.vn - Hôm nay (8/2) - ngày 23 tháng Chạp, tại Thế Miếu và điện Long An trong Hoàng Thành Huế, Trung tâm bảo tồn di tích Cố Đô Huế tổ chức lễ dựng Nêu, mở đầu Tết Mậu Tuất 2018.