TV& VIDEO

Đài quan sát

Đài quan sát cao nhất thế giới tại Anh

Đài quan sát cao nhất thế giới tại Anh

VTV.vn - Du khách đến thành phố biển Brighton (Anh) giờ đây đã có một địa diểm du lịch mới - Đài quan sát cao nhất thế giới British Airways i360.