TV& VIDEO

đại siêu thị

Incentra - Cánh cửa rộng mở cho hàng Việt vào thị trường Nga?

Incentra - Cánh cửa rộng mở cho hàng Việt vào thị trường Nga?

VTV.vn - Tổ hợp Incentra sẽ bán tất cả các mặt hàng chất lượng cao, đặc trưng của Việt Nam trên đất nước Nga. Với Incentra, thị trường Nga đang thực sự mở ra với các DN Việt Nam.