TV& VIDEO

Đại sứ Hoa Kỳ

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Hoa Kỳ

VTV.vn - Sáng 9/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink đến chào xã giao nhân bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.