Đài Tiếng nói Việt Nam

TP.HCM: Cảnh báo ngập qua radio và website

TP.HCM: Cảnh báo ngập qua radio và website

VTV.vn - Mùa mưa năm nay, lần đầu tiên người dân TP.HCM sẽ được cảnh báo nguy cơ ngập trên các website cũng như trên radio.