TV& VIDEO

Đài Tiếng nói Việt Nam

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

VTV.vn - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện về chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới.