TV& VIDEO

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đường lớn nhất TP Nha Trang sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đường lớn nhất TP Nha Trang sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VTV.vn - Tuyến đường lớn nhất thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khi hoàn thành sẽ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.