TV& VIDEO

đãi vàng

Quảng Nam: Người dân tự nguyện nộp 10 tấn quặng độc hại

Quảng Nam: Người dân tự nguyện nộp 10 tấn quặng độc hại

VTV.vn - Người dân xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã tự nguyện giao nộp hơn 10 tấn xái quặng độc hại cho chính quyền địa phương xử lý.