TV& VIDEO

Đắk Lắk

VTV8 và lời hẹn với Tây Nguyên

VTV8 và lời hẹn với Tây Nguyên

VTV.vn - Vùng đất đỏ bazan từ lâu đã trở thành điểm tác nghiệp quen thuộc của các phóng viên, biên tập viên, kĩ thuật viên Trung tâm THVN tại Đà Nẵng thuộc VTV8.