Đăk Nông

Đăk Nông: Tái canh cây cà phê gặp nhiều khó khăn

Đăk Nông: Tái canh cây cà phê gặp nhiều khó khăn

VTV.vn - Những năm qua, tại tỉnh Đăk Nông, việc thực hiện chương trình tái canh cà phê còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive