TV& VIDEO

Đăk Nông

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đăk Nông

Đề nghị kiểm điểm trách nhiệm nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đăk Nông

VTV.vn - UBKT Trung ương yêu cầu tỉnh Đăk Nông tiến hành kiểm điểm trách nhiệm, đề xuất hình thức xử lý đối với đồng chí Nguyễn Văn Thử, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.