đảm bảo an toàn giao thông

Hà Nội đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hội nghị quốc tế

Hà Nội đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hội nghị quốc tế

VTV.vn - Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường hoạt động, đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ cho các hội nghị quốc tế sẽ bắt đầu diễn ra từ hôm nay (29/3).