TV& VIDEO

đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông được trao tặng thêm 243 xe máy

Cảnh sát giao thông được trao tặng thêm 243 xe máy

VTV.vn - Cảnh sát giao thông trên toàn quốc vừa được trao tặng thêm 243 xe máy Wave Alpha để hỗ trợ cho công việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.