TV& VIDEO

đàm phán Brexit

Liên minh châu Âu tháo gỡ bế tắc trong đàm phán Brexit

Liên minh châu Âu tháo gỡ bế tắc trong đàm phán Brexit

VTV.vn - Phía châu Âu đã tỏ ra nhân nhượng để tạo thuận lợi cho Thủ tướng Anh đối phó với dư luận trong nội bộ nước Anh, cũng là để tháo gỡ bế tắc trong đàm phán Brexit.