TV& VIDEO

đàm phán Brexit

EU hối thúc Anh đẩy nhanh đàm phán Brexit

EU hối thúc Anh đẩy nhanh đàm phán Brexit

VTV.vn - Anh cần đưa ra lựa chọn về kiểu quan hệ mà London muốn có với EU sau khi London chính thức rời khối này trong tiến trình Brexit.