TV& VIDEO

đàm phán cấp cao

Kết quả tích cực của cuộc đàm phán liên Triều

Kết quả tích cực của cuộc đàm phán liên Triều

VTV.vn - Lần đầu tiên sau hơn 2 năm, tại Panmunjom, Bình Nhưỡng và Hàn Quốc bắt tay thảo luận về việc tham gia Thế vận hội mùa đông tổ chức tại Pyeongchang vào tháng 2/2018.