đàm phán cấp cao

Hàn Quốc tìm cách nối lại đàm phán cấp cao với Triều Tiên

Hàn Quốc tìm cách nối lại đàm phán cấp cao với Triều Tiên

VTV.vn - Các thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Xanh (Hàn Quốc) khẳng định sẽ tiếp tục tham vấn với Triều Tiên để nhanh chóng khôi phục lại cuộc thảo luận cấp cao.