TV& VIDEO

đàm phán cấp cao

Đàm phán TPP được nối lại tại Canada

Đàm phán TPP được nối lại tại Canada

VTV.vn - 11 nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) đã nối lại cuộc gặp trong cuộc họp kín tại Canada.