đàm phán thương mại

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết

Vòng đàm phán mới nhất để giải quyết những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hôm 3/6 tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, đã không có thỏa thuận nào được công bố.