TV& VIDEO

đàm phán thương mại

Anh sẽ có các cuộc đàm phán thương mại mới vào đầu năm 2019

Anh sẽ có các cuộc đàm phán thương mại mới vào đầu năm 2019

VTV.vn - Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Liam Fox cho biết, Anh dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán thương mại mới vào đầu năm 2019, sau khi nước này bỏ phiếu rời EU.