TV& VIDEO

dấm

Quảng Ngãi: Phát hiện cơ sở sản xuất dấm bằng axit công nghiệp và nước lã

Quảng Ngãi: Phát hiện cơ sở sản xuất dấm bằng axit công nghiệp và nước lã

VTV.vn - Ngày 11/1, Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện cơ sở "Dấm của Lan" sản xuất dấm bằng axit công nghiệp và nước lã.