TV& VIDEO

dân ca ví

Con đường di sản - Về miền ví giặm (7h20, 2/9/2017)

Con đường di sản - Về miền ví giặm (7h20, 2/9/2017)

VTV.vn - Chẳng biết ra đời từ bao giờ, ví giặm tồn tại như máu thịt, hơi thở của những người dân xứ Nghệ.