dàn hợp xướng

Hồ Chí Minh - Người kết nối những tâm hồn

Hồ Chí Minh - Người kết nối những tâm hồn

VTV.vn - Có một đêm nhạc đặc biệt diễn ra ở Quảng Nam và Đà Nẵng. Đêm nhạc "Kết nối tâm hồn", ở đó vang lên giai điệu Hồ Chí Minh, người kết nối những tâm hồn và giai điệu âm nhạc.