TV& VIDEO

đàn ông độc thân

Gần nửa thanh niên Nhật Bản còn trinh nguyên

Gần nửa thanh niên Nhật Bản còn trinh nguyên

VTV.vn - Gần một nửa số thanh niên Nhật Bản vẫn còn trinh nguyên. Đây là kết quả khảo sát do Viện Nghiên cứu Dân số và An ninh Xã hội Nhật Bản vừa mới đưa ra.