TV& VIDEO

đàn ông

Vùng đất lạ nơi người đàn ông không có tiếng nói trong gia đình

Vùng đất lạ nơi người đàn ông không có tiếng nói trong gia đình

VTV.vn - Người Minangkabau sống ở Indonesia hiện vẫn duy trì cộng đồng mẫu hệ lớn nhất thế giới. Tại đây, người phụ nữ làm chủ cuộc sống trong gia đình.