TV& VIDEO

đạn phát nổ

Sinh kế cho nạn nhân bom mìn ở Quảng Bình

Sinh kế cho nạn nhân bom mìn ở Quảng Bình

VTV.vn - Cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mô hình phát triển sinh kế cho nạn nhân bom mìn ở Quảng Bình đã thực sự giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống.