TV& VIDEO

dân số hà nội

Áp lực giao thông "đè" quy hoạch đô thị

Áp lực giao thông "đè" quy hoạch đô thị

VTV.vn - Dân số đông, tỷ lệ gia tăng dân số cơ học cao đang là vấn đề phức tạp đặt ra với giao thông cho các khu đô thị.