TV& VIDEO

Dân số thế giới

Facebook - Công cụ thay đổi quan điểm

Facebook - Công cụ thay đổi quan điểm

VTV.vn - Không có bất cứ một công cụ hay một nhà nước nào có quyền lực ảnh hưởng quan điểm của 2 tỷ người cùng một lúc như Facebook. Vì sao Facebook có thể làm được như vậy?