TV& VIDEO

Dân số thế giới

Chặng đường 28 năm phát triển APEC

Chặng đường 28 năm phát triển APEC

VTV.vn - APEC - một cơ chế hợp tác được thành lập năm 1989 với mục tiêu thúc đẩy tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư khu vực.