TV& VIDEO

Dân số Việt Nam

Đến năm 2020, 1,38 triệu đàn ông Việt sẽ khó lấy vợ

Đến năm 2020, 1,38 triệu đàn ông Việt sẽ khó lấy vợ

VTV.vn - Với tỷ lệ mất cân bằng giới tính như hiện nay, đến năm 2020, dự kiến sẽ có khoảng 1,38 triệu đàn ông Việt gặp khó khăn trong việc lấy vợ.