TV& VIDEO

Dân số Việt Nam

Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp

Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp

VTV.vn - Hội nghị chuyên đề về "Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững" đã được diễn ra.