TV& VIDEO

dán tem bia

Dán tem bia: Nhiều ý kiến trái chiều

Dán tem bia: Nhiều ý kiến trái chiều

Đề xuất dán tem bia với mục đích quản lý chặt chẽ các sản phẩm bia tiêu thụ nội địa ngay lập tức đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Liệu đề xuất này có khả thi?