TV& VIDEO

dân tộc Chăm

Không khí bầu cử của đồng bào Chăm vùng hạn Bình Thuận

Không khí bầu cử của đồng bào Chăm vùng hạn Bình Thuận

VTV.vn - Ngay từ sáng sớm ngày 22/5, cử tri Bình Thuận, trong đó có cả cử tri là đồng bào Chăm đã đến địa điểm bỏ phiếu theo quy định để thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình.