TV& VIDEO

dân tộc Chăm

Đồng bào Chăm chuẩn bị cho lễ hội Katê 2017

Đồng bào Chăm chuẩn bị cho lễ hội Katê 2017

VTV.vn - Chiều nay (18/10), lễ rước y trang của người Chăm sẽ diễn ra, bắt đầu cho Lễ hội Katê của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.