TV& VIDEO

Dân tộc Dao

Tục ăn Tết "năm cùng" của người Dao

Tục ăn Tết "năm cùng" của người Dao

VTV.vn - Đã thành thông lệ, cứ bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp hàng năm, khi mùa màng thu hoạch xong, là các gia đình người Dao Họ lại tổ chức ăn Tết "năm cùng".