TV& VIDEO

dân túy

“Muốn ổn định Thái Lan cần đổi mới cơ chế bầu cử!”

“Muốn ổn định Thái Lan cần đổi mới cơ chế bầu cử!”

Trước tình hình bế tắc về chính trị tại Thái Lan, TS Nguyễn Ngọc Trường – Nhà phân tích các vấn đề quốc tế – đã đưa ra nhận định như vậy trong cuộc trao đổi tại trường quay của Toàn cảnh thế giới.