TV& VIDEO

Đảng Cộng sản Pháp

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Pháp

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Pháp

VTV.vn - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị hai bên cần phát huy quan hệ hữu nghị, tinh thần hợp tác, đối tác chiến lược Việt - Pháp.