TV& VIDEO

đảng cộng sản Trung Quốc

Đối thoại cấp cao giữa ĐCS Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới

Đối thoại cấp cao giữa ĐCS Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới

VTV.vn - Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Đối thoại cấp cao giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng trên thế giới.