TV& VIDEO

đảng cộng sản Trung Quốc

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 Đảng Cộng sản Trung Quốc

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7 Đảng Cộng sản Trung Quốc

VTV.vn - Hội nghị Toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Khóa XVIII (Hội nghị Trung ương 7) đã khai mạc ngày 11/10 tại Thủ đô Bắc Kinh.