TV& VIDEO

Đảng cực hữu

Đảng cực hữu thất bại ở vòng 2 bầu cử vùng tại Pháp

Đảng cực hữu thất bại ở vòng 2 bầu cử vùng tại Pháp

VTV.vn - Đêm 13/12 theo giờ Việt Nam, vòng 2 cuộc bầu cử vùng tại Pháp đã kết thúc với kết quả được dự báo là thất bại nặng nề cho Đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia.